Scroll Top

Prawnik Wrocław

Prawnik Wrocław – adwokat Agata Kosikowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła trzyletnią aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zakończoną egzaminem sędziowskim. 

Od 2007 roku jest wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, a od 2009 roku wykonuje zawód adwokata będąc wpisaną na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/1481). 

Doświadczenie zawodowe zdobywała będąc zatrudniona w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu oraz w wydziale cywilnym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Była stypendystką Universita degli studi di Bari we Włoszech. 

AGATA KOSIKOWSKA

Kancelaria Wrocław

Współpracowała jako prawnik (adwokat) z renomowanymi kancelariami prawnymi Wrocławiu, gdzie zajmowała się reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych oraz bieżącą obsługą przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Jest specjalistką z zakresu prowadzenia procesów sądowych, w szczególności w zakresie spraw cywilnych (z uwzględnieniem specjalizacji w sprawach rodzinnych) oraz prawa gospodarczego, a także sporów sądowych – cywilnych oraz karnych (również karnych gospodarczych), w tym dotyczących błędów lekarskich. Zapewnia obsługę prawną w języku angielskim i włoskim. 

„Wykonywanie zawodu adwokata wymaga ode mnie bardzo sprawnego poruszania się po wielu dziedzinach prawa. Praca w organach wymiaru sprawiedliwości, m.in.
w sądach i wieloletnia praktyka adwokacka umożliwiają mi poszukiwanie nieszablonowych i skutecznych rozwiązań dla problemów moich Klientów.”
 

– adw. Agata Kosikowska 

Kancelaria adwokacka Agaty Kosikowskiej

Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Specjalizacje kancelarii adwokackiej

  Clear Filters
  Dlaczego nasza kancelaria?

  Adwokat Wrocław – Agata Kosikowska – specjalizacje

  Nasza Kancelaria adwokacka obsługuje zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze, w tym instytucje publiczne – przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, prawa karnego (w tym prawa karnego gospodarczego), prawa i prawa administracyjnego. Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i z dużym zaangażowaniem. 

  Główne specjalizacje wrocławskiej kancelarii adwokackiej

  Prawo cywilne

  Doradztwo w sprawach cywilnych obejmuje m.in. sprawy o naruszenie dóbr osobistych, analizę postanowień umownych, sprawy związane z nieruchomościami (w tym doradztwo, negocjowanie i przygotowywanie umów, a także kwestie własnościowe), a także sprawy odszkodowawcze w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień (m.in. powstałych w wyniku wypadku) oraz sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej (w tym prawo autorskie i patentowe). Jako prawnik udzielam pomocy także w sprawach spadkowych oraz reprezentuję klientów we wszelkich inne procesach sądowych. 

  Prawo frankowe

  Doradzam także w sprawach o kredyty frankowe poprzez weryfikację umowy kredytowej, wyliczenie wysokości roszczeń, a kolejno – analizę szans i korzyści płynących ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi. Oferuję kompleksową pomoc w zakresie weryfikacji dokumentów, jak i reprezentację na każdym etapie postępowania. Jako prawnik doradzam klientom w zakresie możliwości unieważnienia umowy kredytu lub odzyskania nadpłaconych rat.

  Prawo rodzinne

  Udzielana przeze mnie pomoc w zakresie spraw rodzinnych dotyczy przede wszystkim spraw o podział majątku, a także roszczeń alimentacyjnych (zarówno na dzieci jak i na byłego małżonka). Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem reprezentuję i wspieram klientów w sprawach rozwodowych, w sprawach związanych z ustaleniem kontaktów z dzieckiem oraz z zakresu władzy rodzicielskiej (sprawy o pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej). Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu spraw adopcyjnych (w tym adopcji międzynarodowych i adopcji ze wskazaniem) oraz w sprawach o uprowadzenie dzieci za granicę. 

  Prawo karne

  W zakresie prawa karnego służę wsparciem na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe do postępowania kasacyjnego włącznie, a także w postępowaniu karnym wykonawczym, włączając w to także problemy związane z kwestią zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności. Jako prawnik występuję w roli obrońcy m.in. w sprawach o kradzież, przywłaszczenie mienia, rozbój czy handel / posiadanie narkotyków, a także o prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Posiadam doświadczenie w zakresie spraw o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary czy zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny.

  Prawo karno-gospodarcze

  Moja kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa karnego gospodarczego w sprawach o pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa tzw. białych kołnierzyków, oszustwa na VAT i akcyzie czy w zakresie coraz popularniejszych oszust na platformach sprzedażowych i na kryptowalutach. Moja specjalizacja jako prawnika i adwokata obejmuje także prawo medyczne w zakresie reprezentacji zarówno pacjentów i ich rodzin jako pokrzywdzonych, jak i obrony lekarzy w sprawach karnych o błąd medyczny. 

  Prawo gospodarcze

  Posiadam duże doświadczenie w zakresie wsparcia przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności, w tym w przeprowadzaniu badań due diligence spółek. Jako prawnik znający dobrze istotę przepisów prawa gospodarczego wspieram klientów w zakładaniu, rejestracji i przekształceniach spółek, przygotowując jednocześnie wszelką wymaganą dokumentację. Oferuję także przygotowywanie wszelkich umów związanych z obrotem gospodarczym, a także bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców. Regularnie wspieram także klientów w negocjacjach handlowych oraz sporządzam opinie prawne w zakresie związanym z przedmiotem działalności danego podmiotu. Reprezentuję klientów przed sądami gospodarczymi m.in. w sprawach o zapłatę, z zakresu prawa przewozowego oraz dotyczących wykonywania i niewykonywania zobowiązań. 

  Sprawy imigracyjne

  Oferuję pomoc w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także w uzyskaniu zezwolenia na pracę. Moje doświadczenie jako prawnika obejmuje również kompleksowe wsparcie cudzoziemców w zakresie uzyskania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce, a także postępowania o zameldowanie oraz nadanie numeru PESEL i NIP. Pomagam cudzoziemcom także w założeniu działalności gospodarczej. Udzielam porad i pomocy w procesie nadania polskiego obywatelstwa, a także – w przypadku pracodawców zatrudniających cudzoziemców – pomocy w weryfikacji i ustaleniu aktualnego statusu cudzoziemca, wyborze sposobu zalegalizowania pracy, a kolejno – w przygotowaniu właściwych umów. 

  Prawo pracy

  Jako prawnik i adwokat prowadzę także doradztwo w zakresie prawa pracy. Reprezentuję klientów przed sądami pracy, w tym w szczególności w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu czy naruszenia umów o zakazie konkurencji. Pomagam w procesach kwestionowania legalności zakończenia stosunku pracy. Na rzecz moich klientów sporządzam także opinie prawnych. Moje doświadczenie obejmuje także redagowanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich oraz umów o świadczenie usług. Pracodawcom udzielam wsparcia w zakresie redagowania regulaminów pracy i innych dokumentów normujących stosunki pracy, przeprowadzam badania due diligence przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy.