Scroll Top

Kredyty frankowe

Reprezentacja kredytobiorców w sprawach sądowych dotyczących unieważnienia umów kredytowych powiązanych z walutą CHF (kredyty frankowe) przeciwko bankom mBank, Millennium, Getin Noble, ING, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska, byłych banków Nordea i GE Money, BPH, PKO BP, EUROBANK oraz Kredyt Banku (obecnie Santander), a także ewentualnego usunięcia z umowy niedozwolonych postanowień umownych.

Kompleksowe prowadzenie sprawy od analizy sytuacji prawnej kredytobiorcy, poprzez negocjacje na etapie przedsądowym, po reprezentację w procesie sądowym oraz pomoc prawną w realizacji wyroku (w tym egzekwowania zasądzonych od banku na rzecz kredytobiorcy środków).

Kancelaria adwokacka Agaty
Kosikowskiej
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Kredyty frankowe – problemy klientów 

  Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest reprezentowanie kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych (CHF, USD, EUR, JPY). Jako doświadczeni prawnicy prowadzimy postępowania sądowe mające na celu ustalenia nieważności umów kredytowych lub ich „odfrankowienie”, czyli usunięcie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. W toku procesów wnioskujemy dla Klientów o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie płatności bieżących rat kredytowych.

  Najważniejszą kwestią związaną z kredytami we frankach szwajcarskich jest to, że te tak zwane kredyty frankowe w rzeczywistości nie są kredytami walutowymi, ale kredytami waloryzowanymi, indeksowanymi lub denominowanymi. Są to zatem kredyty, których wypłata następuje w złotówkach, a bank przelicza kwotę długu po kursie kupna franka szwajcarskiego (indeksowanie). Tym samym rata kredytu jest wyliczana we franku szwajcarskim, a na dzień zapłaty raty następuje jej przeliczenie na złote zgodnie z kursem sprzedaży tabeli kursowej banku. Z kolei kredyt denominowany to kredyt, gdzie wnioskowana kwota kredytu wyrażona w polskich złotych przeliczana jest na franki szwajcarskie (CHF) i wyrażona szacunkowo. Co to oznacza? To, że kwota denominowana nie jest znana w dniu zawarcia umowy. W takim przypadku wypłacona i spłacana przez kredytobiorcę kwota wyrażona jest w złotówkach, a raty przeliczane są z franków szwajcarskich na złotówki po kursie sprzedaży. 

  Kredyty frankowe – spłata  

  W przypadku większości umów kredytu indeksowanego i denominowanego (kredytu frankowego) nie stosuje się jednolitego miernika wartości określających wysokość zobowiązań ze strony banku i kredytobiorcy. Mierniki te znacząco się od siebie różnią: zobowiązania banku są przeliczane według kursu kupna waluty obcej (czyli np. franka szwajcarskiego), który jest niższy niż średni. Za to w przypadku kredytobiorcy, przeliczane są one wedle kursu sprzedaży, który oczywiście wyższy. Sytuacja ta prowadzi do uzyskania zysku przez bank, przy jednoczesnej stracie ze strony klienta, ponieważ klient zawierając umowę z bankiem tak naprawdę nie ma wiedzy, na jaką dokładnie kwotę ten kredyt opiewa. Sytuacja ta jest wynikiem zastosowania niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytowych zawieranych z klientami. 

  Kredyty frankowe – proponowane rozwiązanie 

  Zastosowanie niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytowych nie wiąże konsumentów i tym samym stanowi podstawę do odzyskania nadpłaconych rat. Kwestię tę już niejednokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Z uwagi na fakt, że gdyby rzeczywiste ryzyko zostało przedstawione w sposób rzetelny przez bank przy zawieraniu umów kredytowych we frankach szwajcarskich, wielu klientów nie zdecydowałoby się na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Sytuacja taka stanowi podstawę do wniesienia sprawy do sądu i podjęcia próby odzyskania utraconych pieniędzy. Warto też podkreślić, że obecnie sądy coraz częściej orzekają na korzyść klienta w sporach z bankami. 

  Kredyty frankowe – przedawnienie 

  Mimo że skrócono ustawowe terminy przedawnienia, to jednak przy umowach kredytu frankowego dla rat spłaconych przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych rat – jednak nie starszych niż 10 lat co do dnia udzielenia kredytu. Dlatego tak ważne jest szybkie działanie i poszukanie wsparcia doświadczonego prawnika, który pomoże opracować właściwą strategię w procesie z bankiem. 

  Kredyty frankowe – kancelaria Wrocław 

  Wielokrotnie banki w ramach swojej oferty kredytowej stosują niezgodne z prawem klauzule umowne. W takich sytuacjach prawdopodobieństwo, że nastąpiła nadpłata raty jest wysokie. Dlatego też przypadki takie każdorazowo powinny zostać powierzone zaufanej, doświadczonej i sprawdzonej kancelarii, która ze swoim zespołem prawników, będzie w stanie wspierać i prowadzić klienta w prowadzeniu sporu z bankiem. Przekazanie sprawy odpowiednim specjalistom pomaga szczegółowo przeanalizować zapisy umowne przez prawników, którzy specjalizują się w tej dziedzinie. Nasza kancelaria oferuje nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale także specjalistyczną wiedzę z zakresu obsługi spraw dotyczących klauzul indeksacyjnych.  

  Kredyty frankowe – prawnik Wrocław 

  Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z kredytami frankowymi pozwala nam na skuteczne działanie i reprezentowanie naszych Klientów nawet w bardzo skomplikowanych procesach. Cały czas rozwijamy się i rozbudowujemy swoją argumentację, dostosowując ją do aktualnych poglądów orzecznictwa oraz zmieniających się strategii banków. W ramach świadczonych usług dokonujemy szczegółowej analizy umowy kredytowej, wyliczamy wysokość należnych roszczeń oraz przygotowujemy pozew i dalsze pisma procesowe. Dotychczasowe doświadczenie pozwala nam na gruntowne przygotowanie klienta na proces. 

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.  

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.