Scroll Top

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, zarówno członków organów, jak i wierzycieli, którzy pozywali członków zarządów spółek w związku z bezskutecznością egzekucji z majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Występujemy jako obrońcy kadry menadżerskiej w postępowaniach karnych.

Stwierdzone naruszenia prawa w działaniach spółki czy jej pracowników często skutkują powstaniem ryzyka odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu, jako osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie danej firmy. Dotyczy to sfery odpowiedzialności cywilnej, finansowej (np. subsydiarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe), ale także karnej (np. niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości czy tzw. nadużycie zaufania).  

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, zarówno członków organów, jak i wierzycieli, którzy pozywali członków zarządów spółek w związku z bezskutecznością egzekucji z majątku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Występujemy jako obrońcy kadry menadżerskiej w postępowaniach karnych.  

Usługi:  

 • doradzamy kadrze menadżerskiej z zakresu praw, obowiązków i ochrony przed odpowiedzialnością osobistą, 
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką, 
 • doradzamy w zakresie wpływu planowanych działań spółki na ryzyko odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu, 
 • reprezentowanie wierzycieli w sprawach sądowych o zapłatę przeciwko członkom zarządu w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki. 
Kancelaria adwokacka Agaty
Kosikowskiej
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.  

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.