Scroll Top

Podział majątku

Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in..:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu,
 • dochodzenie roszczeń z zapisu i zapisu windykacyjnego,
 • niegodność dziedziczenia, odrzucenie spadku,
 • sprawy z zakresu dziedziczenia gospodarstw rolnych,
 • sporządzanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia.
Kancelaria adwokacka Agaty
Kosikowskiej
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Majątek wspólny a majątek osobisty – podstawowe różnice 

  W chwili zawarcia związku małżeńskiego, o ile małżonkowie nie zawrą małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. intercyzy), między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że co do zasady wszelkiego rodzaju dobra materialne takie jak zarobki, oszczędności, nabyte ruchomości i nieruchomości oraz inne dochody stają się własnością obojga małżonków. Ma to ogromne znaczenie w przypadku rozwodu – wówczas dokonanie podziału majątku może okazać się skomplikowane i wymagana będzie do tego pomoc doświadczonego adwokata.

  Jak wspomniano wcześniej, małżeńska wspólność majątkowa obowiązuje co do zasady od momentu zawarcia związku małżeńskiego aż do jego zakończenia. Do majątku wspólnego małżonków należą zatem m.in. ich wynagrodzenia za pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej, dochody osiągane z przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego (ale także z tych, które należą do majątków osobistych małżonków), czy przedmioty majątkowe (np. mieszkanie czy samochód) nabyte ze środków należących do majątku wspólnego w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej. Niektóre przedmioty, określone w ustawie, wchodzą jednak i należą wyłącznie do majątku osobistego jednego z małżonków. Do przedmiotów takich należą przede wszystkim przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, a także przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca zastrzegł, że wchodzą one do majątku wspólnego – nie dotyczy to jednak na ogół zwykłych urządzeń domowych służących obojgu małżonkom), przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, a także prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, wszelkie prawa twórcy (jak prawa autorskie i prawa pokrewne lub prawa własności przemysłowej). Reasumując, na majątek wspólny składa się wszystko to, co nie wchodzi w skład majątku osobistego. 

  Podział majątku po rozwodzie 

  W momencie, w którym małżonkowie decydują się na rozwód lub separację, a do tej pory obowiązywała ich wspólnota majątkowa, mogą zdecydować się na porozumienie i polubownie dokonać podziału majątku. Pierwszym krokiem będzie tu ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego, a dopiero potem dokonuje się umownego podziału majątku. Ponadto istnieje także możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej sądownie, na wniosek jednej ze stron i nawet bez zgody drugiej strony, ale tylko z istotnych przyczyn. Wówczas podział majątku po rozwodzie dokonywany jest poprzez złożenie wniosku, w którym wskazuje się podstawę prawną ustania wspólnoty małżeńskiej i wskazuje na majątek podlegający podziałowi.  

  Sprawy o podział majątku

  Sprawy o podział majątku nie należą do łatwych i mogą się łączyć z silnym stresem dla obu stron. Między innymi właśnie z tego powodu warto zdać się na dobrego, wrocławskiego adwokata. W naszej kancelarii prowadziliśmy już wiele spraw o podział majątku – zarówno tych występujących z uwagi na rozwiązanie małżeństwa, jak i trudną sytuację w danej rodzinie. Warto wskazać, że na ogół sprawy takie silnie oddziałują nie tylko na dorosłych członków rodziny, ale także (a może nawet przede wszystkim) na małoletnie dzieci. Powierzenie sprawy dobremu, empatycznemu i doświadczonemu adwokatowi pomoże zminimalizować stres i doprowadzi do sfinalizowania sprawy w sposób możliwie jak najbardziej korzystny dla klienta. Poza reprezentacją klienta w sposób zgodny z etyką zawodową, gwarantujemy naszym klientom dokonanie wszelkie formalności w postaci sporządzania i wysyłania pism, a także pilnowania terminów sądowych. Doświadczenie i wiedza z zakresu prawa spadkowego pozwalają nam na zagwarantowanie świadczenia usług na najwyższym poziomie. Podział majątku we Wrocławiu to nasza specjalność. Zajmując się sprawami rodzinnymi i cywilnymi już od wielu lat, zyskaliśmy praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie, które z powodzeniem wykorzystujemy na sali sądowej oraz podczas negocjacji ze stroną przeciwną. 

  Podział majątku – kiedy potrzebny jest prawnik  

  Pomoc doświadczonego prawnika przydatna jest zwłaszcza w przypadku sądowego podziału majątku wspólnego małżonków. Procesy te nie są łatwe, dodatkowo wywołują wiele silnych emocji po obu stronach konfliktu. Co więcej, kluczowa jest dobra znajomość przepisów prawa, które stosowane są podczas podziału majątku. Odpowiednie wsparcie ze strony adwokata powoduje, że proces ten przebiega sprawniej i jest bardziej zrozumiały dla klienta. Pomoc adwokata przydaje się także w przypadku polubownego podziału majątku małżonków dokonywanego w drodze umowy pomiędzy stronami. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że generuje ono mniejsze koszty, a także jest łatwiejsze. Niezależnie jednak od tego, na jaki sposób podziału wspólności majątkowej ostatecznie się zdecydujemy, w każdym przypadku warto skorzystać z porady profesjonalisty, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni, co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze. 

  Adwokat we Wrocławiu – podział majątku 

  Sprawy dotyczące podziału majątku na ogół nie są łatwe. Jest to spowodowane różnorodnymi i silnymi emocjami kierującymi obiema stronami, co jednak może prowadzić do podejmowania przez nich niewłaściwych decyzji, rzutujących na ich dalsze funkcjonowanie. Dlatego rekomendowanym sposobem na rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej podziału majątku jest skorzystanie z porady i pomocy profesjonalisty. Wkraczający do sprawy adwokat (poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i bezstronność) przeanalizuje dokładnie sprawę, a następnie udzieli porady jednocześnie wskazując na najkorzystniejszą dla klienta strategię w sprawie o podział majątku. Nasza kancelaria służy profesjonalnym doradztwem i swoją wiedzą. Zapewniamy kompleksową obsługę klienów jednocześnie dbając o ich komfort. Podejmując decyzję o powierzeniu nam swojej sprawy klienci zyskują pewność, że jest ona w dobrych rękach. 

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.  

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.