Scroll Top

Prawo rodzinne

Obsługa spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym m.in.:

 • ustalanie lub zmiana już orzeczonych kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej jak i w ramach ugodowych negocjacji,
 • alimenty (ustalenie i zmiana wysokości alimentów),
 • dochodzenie roszczeń związanych z alienacją rodzicielską (w tym kar pieniężnych za brak realizacji kontaktów z dzieckiem),
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • prawo rodzinne transgraniczne,
 • uprowadzenia rodzicielskie,
 • doradztwo w złożonych problemach prawnych związanych z kontaktami z dziećmi i władzą rodzicielską,
 • ubezwłasnowolnienia.
Kancelaria adwokacka Agaty
Kosikowskiej
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.  

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.