Scroll Top

Prawo karne i karne gospodarcze

Obrona osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa (ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych, skarbowych oraz w spraw o błąd medyczny).

 • Reprezentacja pokrzywdzonych i ich rodzin, w tym w charakterze oskarżycieli posiłkowych,  
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, 
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej zmierzające do przygotowania linii obrony oraz minimalizacji ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej, 
 • pomoc prawna osobom skazanym na etapie postępowania karnego wykonawczego, w tym wniosków o: odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie kary, udzielenie przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie, 
 • reprezentacja w postępowaniach o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, 
 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny).
Kancelaria adwokacka Agaty
Kosikowskiej
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.  

  SPECJALIZACJE

  Kancelaria Adwokacka Agaty Kosikowskiej specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala na zapewnienie klientom rzetelnej i profesjonalnej obsługi z każdej dziedziny prawa.