Scroll Top

Artykuły

Clear Filters

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dziedziczenie może przybrać formę dziedziczenia testamentowego lub dziedziczenia ustawowego.

Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa cywilnego, która zajmuje się zmianą oraz przechodzeniem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby (spadkobierców).

Wystąpienie z subsydiarnym aktem oskarżenia umożliwia pokrzywdzonemu samodzielne oskarżanie w sprawach o czyny ścigane w trybie publicznym.

Wpłynięcie do sądu aktu oskarżenia powoduje, że pokrzywdzony traci automatycznie status strony (pokrzywdzonego) i dalej może działać tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają mu przepisy Kodeksu postępowania karnego.

O porwaniu rodzicielskim mówimy wtedy, gdy jeden z rodziców, który ma pełną władzę rodzicielską, pozbawia drugiego rodzica możliwości kontaktu z dzieckiem bez jego woli i wiedzy.

Spadkodawca korzysta z pełnej swobody dysponowania swym majątkiem zarówno za życia, jak i na wypadek śmierci.