Scroll Top

Porwanie rodzicielskie

2023-12-29

O porwaniu rodzicielskim mówimy wtedy, gdy jeden z rodziców, który ma pełną władzę rodzicielską, pozbawia drugiego rodzica możliwości kontaktu z dzieckiem bez jego woli i wiedzy – np. zatrzymuje małoletniego u siebie lub wyjeżdża z nim za granicę.
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Porwanie rodzicielskie – definicja

  Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców bez woli i wiedzy drugiego rodzica lub pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zakresie. Porwanie rodzicielskie dokonywane jest przez rodzica mającego pełną władzę rodzicielską, co odróżnia ten przypadek od uprowadzenia rodzicielskiego, którego dopuszcza się rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej lub mający ograniczone bądź zawieszone przez sąd prawa względem dziecka.

   

  Porwanie rodzicielskie – konsekwencje

  Porwanie rodzicielskie (w przeciwieństwie do uprowadzenia rodzicielskiego) nie stanowi przestępstwa. Nie oznacza to jednak, że takie działanie rodzica pozostanie bez reakcji sądu – wówczas drugi rodzic może wystąpić z wnioskiem do sądu o pozbawienie rodzica porywającego władzy rodzicielskiej i obciążenie go kosztami postępowania. Z uwagi na okoliczności, sądy są na ogół wówczas przychylne wnioskodawcy, kierując się koniecznością zagwarantowania dziecku stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.

   

  Porwanie rodzicielskie – statystyki

  Co roku notuje się setki zaginięć dzieci rocznie[1]. W skład tych statystyk wchodzą także porwania rodzicielskie. Podobnych sytuacji może być jednak o wiele więcej, jako że porwanie ma ściśle określoną definicję, której nie spełniają jej wszystkie okoliczności, w których dochodzi do wyrywania sobie dzieci, wyprowadzania po kryjomu ze szkoły czy przedszkola, wywożenie do innego domu czy izolowanie od drugiego rodzica wbrew zaleceniom sądu rodzinnego.

   

  Porwanie rodzicielskie – co zrobić

  W przypadku powzięcia informacji o porwaniu dziecka przez drugiego rodzica należy jak najszybciej udać się na najbliższy komisariat Policji i powiadomić o tym funkcjonariuszy. Kolejnym krokiem może być wystąpienie z wnioskiem do sądu rodzinnego o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Można również rozszerzyć wniosek o dalsze kwestie, jak np. ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica, który dopuścił się porwania.