Scroll Top

Obsługa prawna firm

2023-03-29

Obsługa prawna firm obejmuje udzielanie pomocy i wsparcia prawnego przedsiębiorcom. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jak i potrzeb danego przedsiębiorcy, zawiera m. in. opiniowanie umów, negocjowanie warunków współpracy, analizę poprawności dokumentów, sporządzanie umów, aktów, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych, a także rozwiązywanie wszelkich szeroko pojętych problemów prawnych.
Oferowana obsługa prawna zawiera także reprezentację przed organami państwowymi, czyli sądami i urzędami; jednak to nie tylko samo prowadzenie sporów sądowych, ale przede wszystkim podejmowanie działań prewencyjnych, które skutecznie minimalizują ryzyko wystąpienia sytuacji spornych. W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Nasza kancelaria, zajmującą się obsługą prawną firm we Wrocławiu i na terenie całego kraju, oferuje pomoc prawną w kompleksowym prowadzeniu wszystkich spraw spółek. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, oparte na zrozumieniu charakterystyki prowadzenia działalności gospodarczej, a także na pełnym profesjonalizmie. Od wielu lat obsługujemy osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ale także spółki cywilne, spółki prawa handlowego, jak i spółdzielnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia.
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG
Zadzwoń lub napisz do nas!
Telefon: +48 502 337 071
e-mail: sekretariat@kosikowska.pl
lub adwokat@kosikowska.pl

  Spółki, firmy i przedsiębiorcy – obsługa prawna

  Oferowane przez nas usługi prawne dla firm polegają m. in. na:

  • zakładaniu spółek oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzaniu umów i statutów oraz rejestracji założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
  • sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów,
  • sporządzaniu i analizowaniu dokumentów i regulacji wewnętrznych spółki,
  • przygotowywaniu opinii prawnych na potrzeby spółki i organów,
  • przygotowaniu dokumentów korporacyjnych, tj. uchwał, zgromadzeń wspólników, przekształcenia, zmiany organów, jak również udziale w posiedzeniach organów spółek,
  • pomocy prawnej w bieżącej działalności gospodarczej,
  • reprezentowaniu klienta w negocjacjach,
  • reprezentacji klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji,
  • rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy,
  • dochodzeniu należności,
  • restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
  • obsługi procesów fuzji i przejęć zarówno dla strony kupującej / przejmującej, jak i podmiotu będącego przedmiotem transakcji,
  • pomocy prawnej w postępowaniach upadłościowych.

  Obsługa prawna firm to usługa, w ramach której oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla przedsiębiorców. Specjaliści z naszej kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z większymi, jak i średnimi przedsiębiorstwami, ale przede wszystkim są to osoby z doskonałą wiedzą prawniczą.

  Skorzystanie z porady doświadczonej i profesjonalnej kancelarii prawnej to gwarancja bezpiecznego i legalnego prowadzenia biznesu.

  Współpraca

  Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady współpracy, mając świadomość tego, że rzetelna i profesjonalna obsługa prawna firm stanowi podstawę sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zapewniamy wsparcie w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb firmy. Kompleksowość naszego wsparcia obejmuje również pomoc w nagłych sprawach, które wymagają specjalistycznej wiedzy prawniczej. Oferujemy obsługę prawną zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i w formie realizacji pojedynczych projektów lub zleceń.