Blog

partial view of blurred judge in robe holding gavel in court

Dobrowolne poddanie się karze

Zgodnie z art. 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego (dalej również jako „k.p.k.”) do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego.